Câu hỏi:

03/07/2022 150

Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i=4cos20πt(A),t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng i1=2A. Hỏi đến thời điểm t = t + 0,025s cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp:

Sử dụng VTLG.

Cách giải:

Thời điểm t1:i1=2A và đang giảm

Thời điểm t=t+0,025s Góc quét: α=ω.Δt=20π.0,025=π2 

Biểu diễn trên VTLG ta có: 

Media VietJack

Từ VTLG ta có tại thời điểm t2 cường độ dòng điện: 23A 

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 03/07/2022 251

Câu 2:

Người có thể nghe được âm có tần số

Xem đáp án » 02/07/2022 161

Câu 3:

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được. Khi f=f1 thì hệ số công suất cosφ1=1. Khi f=2f1 thì hệ số công suất là cosφ2=0,707. Khi f=1,5f1 thì hệ số công suất là

Xem đáp án » 03/07/2022 128

Câu 4:

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây nối và ampe kế, ξ=3V;r=1Ω, ampe kế lí tưởng chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là: 

Media VietJack

Xem đáp án » 03/07/2022 125

Câu 5:

Một sợi dây đàn hồi dài 1m, có hai đầu cố định được căng ngang. Kích thích cho đầu A của dây dao động với tần số 680Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với A và B là hai nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 340m/s. Trên dây, số điểm dao động với biên độ bằng một nửa biên độ dao động của một bụng sóng là

Xem đáp án » 03/07/2022 119

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 02/07/2022 111

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK