Câu hỏi:

03/07/2022 62

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng ZC=50Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có biểu thức u=802.cos100πt+π3Vthì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 60V và sớm pha  so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp:

Sử dụng giản đồ vecto.

Công thức tính công suất: P=U.I.cosφ 

Cách giải:

Ta có giản đồ vecto:

Cuộn dây có điện trở R.

Tam giác OAB vuông tại A nên:

AB=OA2+OB2UC=URL2+U2=602+802=100V 

Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch: I=UCZC=10050=2A 

Có: cosγ=OAAB=60100=0,6γ=530α=900γ=370 

Công suất tiêu thụ của cuộn dây: P=URL.I.cosα=60.2.cos37=96W 

Media VietJack

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 03/07/2022 250

Câu 2:

Người có thể nghe được âm có tần số

Xem đáp án » 02/07/2022 161

Câu 3:

Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i=4cos20πt(A),t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng i1=2A. Hỏi đến thời điểm t = t + 0,025s cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 03/07/2022 149

Câu 4:

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được. Khi f=f1 thì hệ số công suất cosφ1=1. Khi f=2f1 thì hệ số công suất là cosφ2=0,707. Khi f=1,5f1 thì hệ số công suất là

Xem đáp án » 03/07/2022 126

Câu 5:

Một sợi dây đàn hồi dài 1m, có hai đầu cố định được căng ngang. Kích thích cho đầu A của dây dao động với tần số 680Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với A và B là hai nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 340m/s. Trên dây, số điểm dao động với biên độ bằng một nửa biên độ dao động của một bụng sóng là

Xem đáp án » 03/07/2022 119

Câu 6:

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây nối và ampe kế, ξ=3V;r=1Ω, ampe kế lí tưởng chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là: 

Media VietJack

Xem đáp án » 03/07/2022 117

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 02/07/2022 110

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK