Câu hỏi:

03/07/2022 144

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được. Khi f=f1 thì hệ số công suất cosφ1=1. Khi f=2f1 thì hệ số công suất là cosφ2=0,707. Khi f=1,5f1 thì hệ số công suất là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp:

Hệ số công suất của mạch điện: cosφ=RR2+ZLZC2 

Cách giải: 

+  Khi f=f1, hệ số công suất của mạch là: cosφ1=RR2+ZL1ZC12=1ZL1=ZC1 

+  Khi f2=2f1ZL2=2ZL1ZC2=12ZC1=12ZL1, hệ số công suất của mạch là: 

cosφ2=RR2+ZL2ZC22=0,707=12 

R=ZL2ZC2=2ZL112ZL1=32ZL1=32ZC1 

+ Khi f3=1,5f1ZL3=32ZL1=RZC3=23ZC1=49R, hệ số công suất của mạch là: 

cosφ3=RR2+ZL3ZC32=RR2+R49R2=0,874 

Chọn B.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 03/07/2022 321

Câu 2:

Người có thể nghe được âm có tần số

Xem đáp án » 02/07/2022 187

Câu 3:

Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i=4cos20πt(A),t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng i1=2A. Hỏi đến thời điểm t = t + 0,025s cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 03/07/2022 173

Câu 4:

Một sóng cơ lan truyền trên bề mặt chất lỏng từ một nguồn 0 đến điểm M cách O khoảng x(dm). Biết phương trình dao động M là uM=8.cos(10πtπx)(cm;s)(trong đó t đo bằng s). Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng bằng

Xem đáp án » 03/07/2022 146

Câu 5:

Một sợi dây đàn hồi dài 1m, có hai đầu cố định được căng ngang. Kích thích cho đầu A của dây dao động với tần số 680Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với A và B là hai nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 340m/s. Trên dây, số điểm dao động với biên độ bằng một nửa biên độ dao động của một bụng sóng là

Xem đáp án » 03/07/2022 144

Câu 6:

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây nối và ampe kế, ξ=3V;r=1Ω, ampe kế lí tưởng chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là: 

Media VietJack

Xem đáp án » 03/07/2022 144

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK