Câu hỏi:

03/07/2022 50

Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng pha tại A, B. Biết sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóngλAB=5,6λ.Δ là đường trung trực thuộc mặt nước của AB. M, N, P, Q là bốn điểm không thuộc Δdao động với biên độ cực đại, đồng pha với nguồn và gần Δ nhất. Trong 4 điểm M, N, P, Q, khoảng cách giữa hai điểm xa nhau nhất có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: 

Điều kiện để một điểm dao động với biên độ cực đại, cùng pha với nguồn: d2d1=m.λd2+d1=n.λ 

 (m, n cùng chẵn hoặc cùng lẻ) 

Vẽ hình, sử dụng định lí Pitago trong các tam giác vuông để tính khoảng cách.

Cách giải: 

Media VietJack

M, N, P, Q thuộc hình chữ nhật, khoảng cách gần nhất bằng độ dài đoạn MN, khoảng cách giữa hai điểm xa nhau nhất bằng độ dài đoạn MP. Ta xét điểm M.

* M dao động với biên độ cực đại: d2d1=kλ 

* M dao động cùng pha với nguồn: 

+  TH1: d2d1=kleλd2+d1=nleλ>5,4λ 

+  TH2: d2d1=kchan λd2+d1=nchan λ>5,4λ 

* M gần  nhất thì

+  TH1: d2d1=1.λd2+d1=7λd1=3λ=AMd2=4λ=BM 

+  TH2: d2d1=2.λd2+d1=6λd1=2λd2=4λ (loại)

Từ hình vẽ ta có: AH+HB=AB 

AM2MH2+BM2MH2=AB 

(3λ)2MH2+(4λ)2MH2=5,4λ 

MH=2,189λAH=AM2MH2=2,051λ 

HO=AOAH=5,4λ22,051λ=0,649λ 

OM=MH2+OH2=2,283λ 

Khoảng cách giữa hai điểm xa nhau nhất có giá trị bằng: MP=2.OM=2.2,283λ=4,566λ 

Chọn A.                             

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 03/07/2022 250

Câu 2:

Người có thể nghe được âm có tần số

Xem đáp án » 02/07/2022 161

Câu 3:

Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i=4cos20πt(A),t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 nào đó, dòng điện đang giảm và có cường độ bằng i1=2A. Hỏi đến thời điểm t = t + 0,025s cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 03/07/2022 149

Câu 4:

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi được. Khi f=f1 thì hệ số công suất cosφ1=1. Khi f=2f1 thì hệ số công suất là cosφ2=0,707. Khi f=1,5f1 thì hệ số công suất là

Xem đáp án » 03/07/2022 126

Câu 5:

Một sợi dây đàn hồi dài 1m, có hai đầu cố định được căng ngang. Kích thích cho đầu A của dây dao động với tần số 680Hz thì trên dây có sóng dừng ổn định với A và B là hai nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 340m/s. Trên dây, số điểm dao động với biên độ bằng một nửa biên độ dao động của một bụng sóng là

Xem đáp án » 03/07/2022 119

Câu 6:

Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua các điện trở dây nối và ampe kế, ξ=3V;r=1Ω, ampe kế lí tưởng chỉ 0,5A. Giá trị của điện trở R là: 

Media VietJack

Xem đáp án » 03/07/2022 117

Câu 7:

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án » 02/07/2022 110

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK