Câu hỏi:

04/07/2022 967

Biển nào không cho phép rẽ phải?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn A

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi?

Xem đáp án » 04/07/2022 776

Câu 2:

Người lái xe có thể quay đầu xe như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Xem đáp án » 04/07/2022 300

Câu 3:

Các vạch dưới đây có tác dụng gì?

Xem đáp án » 04/07/2022 215

Câu 4:

Bạn đang lái xe trong khu vực đô thị từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau và cần vượt một xe khác, bạn cần báo hiệu như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông?

Xem đáp án » 04/07/2022 207

Câu 5:

Biển báo này có ý nghĩa gì?

Xem đáp án » 04/07/2022 186

Câu 6:

Khi xe đã kéo 1 xe hoặc xe đã kéo 1 rơ moóc, bạn có được phép kéo thêm xe (kể cả xe thô sơ) hoặc rơ moóc thứ hai hay không?

Xem đáp án » 04/07/2022 159

Bình luận


Bình luận