Câu hỏi:

04/07/2022 8

Số 98 gồm

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số 59 là số liền trước của số

Xem đáp án » 04/07/2022 18

Câu 2:

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là

Xem đáp án » 04/07/2022 18

Câu 3:

Giỏ thứ nhất đựng 20 quả cam, giỏ thứ hai đựng nhiều hơn giỏ thứ nhất 15 quả cam. Hỏi cả hai giỏ đựng được tất cả bao nhiêu quả cam?

Xem đáp án » 04/07/2022 17

Câu 4:

Có bao nhiêu số tròn chục có hai chữ số?

Xem đáp án » 04/07/2022 16

Câu 5:

Tính nhanh:

a) 19 – 18 + 17 – 16 + 15 – 14 + 13 – 12 + 11 – 10

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Xem đáp án » 04/07/2022 14

Câu 6:

Điền số thích hợp vào ô trống:Media VietJack

Xem đáp án » 04/07/2022 14

Câu 7:

Kết quả của phép tính 73 – 21 + 3 là

Xem đáp án » 04/07/2022 14

Bình luận


Bình luận