Câu hỏi:

05/07/2022 4

Hà nghĩ ra một số mà nếu đem số đó cộng với 2 rồi trừ đi 5 thì được kết quả là 13. Tìm số đó.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Số cần tìm là:

13 + 5 – 2 = 16

Đáp số: 16

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số gồm 9 chục và 2 đơn vị là

Xem đáp án » 05/07/2022 20

Câu 2:

Cho hình vẽ:
Media VietJack
Hình vẽ trên có … hình vuông.

Xem đáp án » 05/07/2022 17

Câu 3:

Số liền trước của số 54 là số

Xem đáp án » 05/07/2022 16

Câu 4:

Số bé nhất trong các số 72, 69, 85, 47 là

Xem đáp án » 05/07/2022 16

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 34 + … = 76

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Câu 6:

60cm + 20cm = …..

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 7:

Đặt tính và tính:

50 + 34                            31 + 47                         95 – 23                        86 - 72

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Bình luận


Bình luận