Câu hỏi:

05/07/2022 7

You should choose your travel provider on the basis of their eco principles and practices before you go.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Be advised to V = được khuyên làm gì

Dịch: Bạn nên chọn nhà cung cấp dịch vụ du lịch của mình trên cơ sở các nguyên tắc và thực hành sinh thái của họ trước khi bạn đi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It is compulsory for the tourists to learn about the vital eco-systems before arriving.

Xem đáp án » 05/07/2022 20

Câu 2:

You stay in locally owned accommodation and buy products from local people. You will support local community.

Xem đáp án » 05/07/2022 20

Câu 3:

You should try to limit the use of natural resources. They are running out in many tourist destinations.

Xem đáp án » 05/07/2022 17

Câu 4:

Our aim is to provide tourists with the principles of ecotourism throughout their trip.

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 5:

Eco-travellers have to prevent or minimize any negative impacts on the environment.

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 6:

If you must, travel by plane. If you can avoid it, try a train instead.

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 7:

Ecotourism can support conservation and environmental management if properly carried out.

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Bình luận


Bình luận