Câu hỏi:

22/07/2022 219

Đánh dấu tích vào ô trống chỉ quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ. 

□ Người đi bộ qua đường ở nơi có vạch kẻ đường.

□ Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường.

□ Người đi bộ qua đường ở những nơi có cầu vượt.

□ Trẻ em nhỏ phải được người lớn dẫn qua đường khi đi bộ.

□ Nếu đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường.

□ Khi đi bộ phải tuân thủ sự chỉ dẫn của cảnh sát giao thông.

□ Người đi bộ không cần tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Các em đánh dấu tích vào ô trống ở các dòng sau:

+ Người đi bộ qua đường ở nơi có vạch kẻ đường.

+ Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường.

+ Trẻ em nhỏ phải được người lớn dẫn qua đường khi đi bộ.

+ Khi đi bộ phải tuân thủ sự chỉ dẫn của cảnh sát giao thông.

- Những trường hợp còn lại không đánh dấu tích vì:

+ Người đi bộ qua đường ở những nơi có cầu vượt. (nếu có cầu vượt gần đó)

+ Nếu đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường. (bên phải)

+ Người đi bộ không cần tuân thủ tín hiệu đèn giao thông. (Người đi bộ nhất thiết cần phải tuân thủ tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy thực hiện các quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ theo bảng sau:

Các quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ

Em tự đánh giá

Ý kiến của phụ huynh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 721

Câu 2:

Nếu là bạn nữ trong các tình huống 1,2,3 em sẽ xử lí như thế nào?

- Tình huống 1:

Media VietJack

 

 

 

 

Cách xử lí của em: ………………………………

Xem đáp án » 22/07/2022 582

Câu 3:

Nối hình biển báo ở cột A phù hợp với ý nghĩa của biển báo ở cột B.

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 417

Câu 4:

Em đã nhắc nhở người thân, bạn bè về việc đảm bảo an toàn giao thông khi đi bộ như thế nào?

- Em đã nhắc nhở ai?

…………………………………….

Xem đáp án » 22/07/2022 375

Câu 5:

Tô màu cho các hình ở ý kiến mà em tán thành.

Media VietJack

Media VietJack

Xem đáp án » 22/07/2022 373

Câu 6:

- Tình huống 3:

Media VietJack

Cách xử lí của em: ………………………………

Xem đáp án » 22/07/2022 325

Câu 7:

- Em sẽ làm gì để tuân thủ quy tắc an toàn giao thông khi đi bộ?

…………………………………….

Xem đáp án » 22/07/2022 314

Bình luận


Bình luận