Câu hỏi:

23/07/2022 161

Em hãy quan sát tranh và trả lời các câu hỏi sau:

Em hãy quan sát tranh và trả lời các câu hỏi sau:  (ảnh 1)

a. Bất hoà nào đang xảy ra giữa các bạn? Vì sao?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a. Các bạn cãi nhau về việc lựa chọn giữa chơi cầu lông và đá cầu vì hai bạn nữ không muốn chơi giống hai bạn nam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thiết kế thông điệp về lợi ích của việc xử lí bất hoà với bạn bè.

Xem đáp án » 23/07/2022 518

Câu 2:

c. Việc xử lí bất hoà sẽ mang lại lợi ích gì?

Xem đáp án » 23/07/2022 260

Câu 3:

Em hãy vẽ hình thể hiện sự bất hoà với bạn bè hoặc hình 😊 thể hiện sự hoà thuận với bạn bè vào ô trống trong tranh:

Em hãy vẽ hình ☹ thể hiện sự bất hoà với bạn bè hoặc hình 😊 thể hiện sự  (ảnh 1)

Em hãy nêu những biểu hiện bất hoà với bạn bè trong các tranh:

Tranh 1: ……………………

Tranh 2: ……………………

Tranh 3: ……………………

Tranh 4: ……………………

Xem đáp án » 23/07/2022 244

Câu 4:

Em hãy đọc tình huống và trả lời các câu hỏi sau:

Tình huống: Linh và Quang ngồi cùng bàn học từ đầu năm đến nay. Linh luôn gọn gàng, cẩn thận. Còn Quang hay bày bừa, không ngăn nắp. Khi Linh góp ý, Quang tỏ ra khó khăn. Thấy vậy, Linh bảo: “Tớ muốn cậu gọn gàng, ngăn nắp hơn nên mới góp ý”. Quang dần hiểu ra.

a. Bất hoà gì đã xảy ra giữa Linh và Quang?

Xem đáp án » 23/07/2022 230

Câu 5:

e. Xử lí bất hoà là việc của bạn làm sai, em sẽ tha thứ khi bạn xin lỗi trước.

Đồng tình

 

Không đồng tình

 

Vì ………………

Xem đáp án » 23/07/2022 218

Câu 6:

Ghi lại một lần em đã xử lí được bất hoà với bạn và lợi ích của việc xử lí bất hoà đó.

Xem đáp án » 23/07/2022 177

Câu 7:

d. Lớp học sẽ đoàn kết nếu các thành viên biết cách xử lí bất hoà với nhau.

Đồng tình

 

Không đồng tình

 

Vì ………………

Xem đáp án » 23/07/2022 171

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK