Câu hỏi:

23/07/2022 104

Em hãy quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Em hãy quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Những hành vi nào trong tranh tuân (ảnh 1)

Những hành vi nào trong tranh tuân thủ quy tắc an toàn giao thông?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Những hành vi nào trong tranh tuân thủ quy tắc an toàn giao thông là:

- Bạn gái đi bộ trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ khi đèn báo xanh.

- Hai mẹ con đi xe máy đội mũ bảo hiểm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em hãy mô tả các bước đội mũ bảo hiểm theo tranh gợi ý.

Em hãy mô tả các bước đội mũ bảo hiểm theo tranh gợi ý. (ảnh 1)

Xem đáp án » 23/07/2022 201

Câu 2:

c.

c) Vì: ……………………………… (ảnh 1)

Vì: ………………………………

Xem đáp án » 23/07/2022 162

Câu 3:

b.

b) Vì: ……………………………… (ảnh 1)

Vì: ………………………………

Xem đáp án » 23/07/2022 146

Câu 4:

d.

d.  Vì: …………………………….. (ảnh 1)

Vì: ……………………………..

Xem đáp án » 23/07/2022 128

Câu 5:

b. Em cần tuân thủ quy tắc an toàn khi tham gia giao thông ?

Tranh 1: ………………….

Tranh 2: ………………….

Tranh 3: ………………….

Tranh 4: ………………….

Tranh 5: ………………….

Tranh 6: ………………….

Tranh 7: ………………….

Tranh 8: ………………….

Xem đáp án » 23/07/2022 116

Câu 6:

b)

 

b) Nếu trong tình huống trên, em sẽ nói gì với bạn trong ô tô? (ảnh 1)

Nếu trong tình huống trên, em sẽ nói gì với bạn trong ô tô?

Xem đáp án » 23/07/2022 115

Câu 7:

Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây?

Em sẽ làm gì trong các tình huống dưới đây? Nếu trong tình huống trên, em sẽ nói gì (ảnh 1)

Nếu trong tình huống trên, em sẽ nói gì với bạn Mây?

Xem đáp án » 23/07/2022 112

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK