Câu hỏi:

25/07/2022 143

Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở trung tâm lục địa Bắc Mĩ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các dãy núi cao xen các cao nguyên và bồn địa, khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc, giàu tài nguyên năng lượng, kim loại màu, diện tích rừng tương đối lớn là đặc đim tự nhiên của

Xem đáp án » 25/07/2022 398

Câu 2:

Than đá và quặng sắt của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào?

Xem đáp án » 25/07/2022 230

Câu 3:

Cho bảng số liệu:

GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC NĂM 2014

(Đơn vị: tỉ USD)

Toàn thế giới

Hoa Kì

Châu Âu

Châu Á

Châu Phi

78037,1

17348,1

21896,9

26501,4

2475,0

(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017)

- Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục.

- So sánh GDP của Hoa Kì so với thế giới và một số châu lục.

Xem đáp án » 25/07/2022 187

Câu 4:

Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển nông nghiệp, công nghiệp Hoa Kì?

Xem đáp án » 25/07/2022 147

Câu 5:

Về tự nhiên, bán đảo A-la-xca không có đặc điểm là

Xem đáp án » 25/07/2022 135

Câu 6:

Dân cư Hoa Kì phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án » 25/07/2022 129

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK