Câu hỏi:

29/07/2022 1,879

Cho biết nhận xét của em, về Vương triều Đê-li và Vương triều Mô-gôn trong lịch sử Ấn Độ.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Yêu cầu Nhận xét

- Vương triều Đê-li có vai trò lớn trong việc truyền bá và phổ biến Hồi giáo Ấn Độ. Kinh tế Ấn Độ thời kì này tiếp tục được phát triển với nhiều thành thị xuất hiện, nông nghiệp được khuyến khích, quan hệ buôn bán với nước ngoài được đẩy mạnh. Tuy nhiên, do sự phân biệt về sắc tộc và tôn giáo nên mâu thuẫn dân tộc gay gắt làm bùng nổ phong trào đấu tranh chống lại triều đình của nhân dân.

- Vương triều Mô-gôn là triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến Ấn Độ. Vương triều này có nhiều chính sách tích cực để đưa Ấn Độ đạt được bước phát triển mới, nhất là dưới thời trị vì của vua A-cơ-ba như: xã hội ổn định, kinh tế phát triển, văn hoá đạt nhiều thành tựu rực rỡ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm kiếm thông tin và hình ảnh từ SGK hoặc sách, báo và internet, hãy viết bài giới thiệu (10 - 15 câu) về một thành tựu văn hoá tiêu biểu của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế XIX mà em ấn tượng nhất.

Xem đáp án » 29/07/2022 3,381

Câu 2:

Chữ Phạn là nguồn gốc chữ viết của tất cả các quốc gia Đông Nam Á.

Xem đáp án » 29/07/2022 3,224

Câu 3:

Vì sao Vương triều Gúp-ta được coi là thời kỳ hoàng kim của Ấn Độ?

Xem đáp án » 29/07/2022 2,182

Câu 4:

Ý nào không đúng về chữ Phạn của Ấn Độ?

Xem đáp án » 29/07/2022 2,003

Câu 5:

Nêu nhận xét của em về Ấn Độ dưới thời Vương triều Gúp-ta.

Xem đáp án » 29/07/2022 1,624

Câu 6:

Từ thời Vương triều Mô-gôn, Hồi giáo được phát triển thành một tôn giáo lớn ở Ấn Độ.

Xem đáp án » 29/07/2022 1,546

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900