Câu hỏi:

13/07/2024 4,965

Nêu nhận xét về tổ chức chính quyền thời Đinh - Tiền Lê.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Yêu cầu Nhận xét:

- Tổ chức chính quyền thời Đinh - Tiền Lê đã được kiện toàn hơn cả ở trung ương và địa phương so với thời Ngô. Song nhìn chung tổ chức chính quyền thời Ngô, Đinh – Tiền Lê còn đơn giản, chưa đầy đủ.

-Mặc dù vậy, việc xây dựng bộ máy chính quyền thời Ngô, Đinh – Tiền Lê đã khẳng định tính chất độc lập - tự chủ và đặt nền móng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn sau.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Em có nhận xét gì về vai trò của Lê Hoàn trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 981?

Xem đáp án » 12/07/2024 4,905

Câu 2:

Giả sử em là Đinh Tiên Hoàng, em có chọn đặt kinh đô ở Hoa Lư không? Vì sao?

Xem đáp án » 13/07/2024 4,673

Câu 3:

Hãy hoàn thiện sơ đồ về tổ chức chính quyền thời Đinh và Tiền Lê.
Media VietJack

Xem đáp án » 13/07/2024 1,474

Câu 4:

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trước các câu dưới đây:

Thời Đinh, tổ chức bộ máy nhà nước dần được kiện toàn thêm một bước.

Xem đáp án » 29/07/2022 1,055

Câu 5:

Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi của quốc kháng chiến chống đông năm 981?

Xem đáp án » 29/07/2022 666

Câu 6:

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Ý nào sau đây không phản ánh đúng những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh sau khi hoàn thành thống nhất đất nước?

Xem đáp án » 29/07/2022 647

Bình luận


Bình luận
tailieugiaovien.com.vn
tuyen-dung-giao-vien-1900