600 Câu trắc nghiệm lý thuyết bằng lái xe Ô tô B2, C, D, E có đáp án năm 2022 - Phần 1

  • 4528 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hành khách có các quyền gì khi đi trên xe ô tô vận tải khách theo tuyến cố định?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Người hành nghề lái xe khi thực hiện tốt việc rèn luyện, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp sẽ thu được kết quả như thế nào?

Xem đáp án
Chọn đáp án C

Câu 4:

Số 50 trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì?
Số 50 trên biển báo dưới đây có ý nghĩa gì? A. Tốc độ tối đa các xe cơ giới được phép chạy. (ảnh 1)

 

Xem đáp án
Chọn đáp án A

Câu 5:

Biển báo này có ý nghĩa gì?
Biển báo này có ý nghĩa gì? A. Để báo trước gần tới đoạn đường có hiện tượng đất đá từ trên ta (ảnh 1)

Xem đáp án
Chọn đáp án B

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận