Bài tập Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu có đáp án

  • 762 lượt xem

  • 10 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyen Toan
04:55 - 26/12/2023

Theo em cuộc phát kiến địa lí quan trọng nhất: mà Gien lăng
Vì ông đã đi vòng quanh trái đất và chứng minh trái đất có giạng cầu