Đề kiểm tra giữa kì 1 Sử 11 KNTT có đáp án

  • 742 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Ở Pháp, nền tảng của hệ tư tưởng dân chủ tư sản chính là

Xem đáp án
Đáp án: D

Câu 4:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiền đề về kinh tế của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?

Xem đáp án
Đáp án: A

Câu 5:

Sự bùng nổ cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ (cuối thế kỉ XVIII) xuất phát từ tiền đề chính trị nào sau đây?

Xem đáp án
Đáp án: C

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận