Đề kiểm tra học kì 2 Toán 3 Cánh diều có đáp án- Đề 1

  • 603 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Quan sát hình vẽ sau và cho biết điểm nào là trung điểm của AC?

Quan sát hình vẽ sau và cho biết điểm nào là trung điểm của AC?   A. Điểm G B. Điểm B C. Điểm D D. Điểm H (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

H là trung điểm cạnh AC vì

+ H là điểm ở giữa hai điểm A và C.

+ Độ dài đoạn thằng AH bằng độ dài đoạn thẳng HC và bằng 6 ô vuông.


Câu 2:

Số 10 được viết dưới dạng số La Mã là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 10 được viết dưới dạng số La Mã là: X


Câu 3:

Số 13 048 làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn ta được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 13 048 gần với số 10 000 hơn số 20 000.

Vậy khi làm tròn số 13 048 đến hàng chục nghìn ta được số 10 000.


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng về khối lập phương?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình lập phương có:

+ 6 mặt, các mặt đều là hình vuông.

+ 8 đỉnh

+ 12 cạnh


Câu 5:

2 ngày = … giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

1 ngày có 24 giờ

Vậy 2 ngày có 24 × 2 = 48 giờ.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Dong Cao
13:08 - 07/04/2023

Câu 11: là đúng đúng sai sai

Dong Cao
13:20 - 07/04/2023

Dong cao nói đúng

Linh Đan Nguyễn
11:35 - 10/05/2023

????