Đề thi thử Bằng lái xe Máy A1 trực tuyến năm 2022 (Đề 1)

  • 3688 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại là gì?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Người lái xe mô tô xử lý như thế nào khi cho xe mô tô phía sau vượt?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 3:

Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng những tình huống có thế xảy ra để phòng ngừa tai nạn trong các trường hợp nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Xem đáp án

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận