0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

no no.
18:57 - 15/03/2022

thái bình dương và đại tây dương tại sao nằm ở nửa cầu tây vì do lãnh thổ châu mĩ trải dài trên nhiều vĩ độ từ vùng cực bắc và cực nam