Giải SBT Lịch Sử 11 KNTT Bài 5. Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á có đáp án

  • 303 lượt xem

  • 20 câu hỏi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hợi Lâm Văn
19:26 - 06/12/2023

Câu 1:B

Hợi Lâm Văn
19:26 - 06/12/2023

Câu 2 :A

Hợi Lâm Văn
19:27 - 06/12/2023

Câu 3:D

Hợi Lâm Văn
19:28 - 06/12/2023

Câu 5:A

Hợi Lâm Văn
19:38 - 06/12/2023

Câu 6:D