Giải SBT Lịch sử lớp 7 Bài 4. Văn hoá phục hưng có đáp án

  • 561 lượt xem

  • 11 câu hỏi


Câu 2:

Dựa vào đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Đoạn văn: Sự xuất hiện, phát triển của các thành thị ở khắp châu Âu và thành quả của các cuộc phát kiến địa lí đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa phát triển. Vào thế kỉ XIV, các thị quốc tự do ở vùng phía Bắc của I-ta-li-a như Phi-ren-xê (Florence), Vơ-ni-dơ (Venice), Giê-noa (Genoa), Mi-la-nô (Milano),... xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên giàu có. Sự giàu có do thương mại mang lại đã tạo điều kiện để các thương nhân có nhiều thời gian để suy tư, tìm hiểu, sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật. Họ sẵn sàng trở thành những nhà bảo trợ hào phóng cho các học giả và nghệ sĩ, chẳng hạn như Lo-ren-xơ đờ Mê-đi-xi (Lorenzo de Medici) (1449-1492). Vào những năm 1930, tại Phi-ren-xê, phong trào Văn hoá Phục hưng bắt đầu. Phục hưng (Renaissance) có nghĩa là “hồi sinh”. Đó là “hồi sinh” nền văn hoá xán lạn của các quốc gia cổ đại Hy Lạp, La Mã. Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục giá trị xa xưa, các nhà văn hoá Phục hưng còn muốn phát huy những giá trị của văn hoá nhân loại đã bị Giáo hội Thiên Chúa giáo và xã hội phong kiến vùi lấp đi.

1. Theo đoạn văn, các điều kiện dẫn đến sự ra đời của phong trào Văn hoá Phục hưng là gì?


Câu 3:

Dựa vào đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Đoạn văn: Sự xuất hiện, phát triển của các thành thị ở khắp châu Âu và thành quả của các cuộc phát kiến địa lí đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa phát triển. Vào thế kỉ XIV, các thị quốc tự do ở vùng phía Bắc của I-ta-li-a như Phi-ren-xê (Florence), Vơ-ni-dơ (Venice), Giê-noa (Genoa), Mi-la-nô (Milano),... xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên giàu có. Sự giàu có do thương mại mang lại đã tạo điều kiện để các thương nhân có nhiều thời gian để suy tư, tìm hiểu, sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật. Họ sẵn sàng trở thành những nhà bảo trợ hào phóng cho các học giả và nghệ sĩ, chẳng hạn như Lo-ren-xơ đờ Mê-đi-xi (Lorenzo de Medici) (1449-1492). Vào những năm 1930, tại Phi-ren-xê, phong trào Văn hoá Phục hưng bắt đầu. Phục hưng (Renaissance) có nghĩa là “hồi sinh”. Đó là “hồi sinh” nền văn hoá xán lạn của các quốc gia cổ đại Hy Lạp, La Mã. Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục giá trị xa xưa, các nhà văn hoá Phục hưng còn muốn phát huy những giá trị của văn hoá nhân loại đã bị Giáo hội Thiên Chúa giáo và xã hội phong kiến vùi lấp đi.

2. Phục hưng có nghĩa là gì?


Câu 4:

Dựa vào đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Đoạn văn: Sự xuất hiện, phát triển của các thành thị ở khắp châu Âu và thành quả của các cuộc phát kiến địa lí đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa phát triển. Vào thế kỉ XIV, các thị quốc tự do ở vùng phía Bắc của I-ta-li-a như Phi-ren-xê (Florence), Vơ-ni-dơ (Venice), Giê-noa (Genoa), Mi-la-nô (Milano),... xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên giàu có. Sự giàu có do thương mại mang lại đã tạo điều kiện để các thương nhân có nhiều thời gian để suy tư, tìm hiểu, sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật. Họ sẵn sàng trở thành những nhà bảo trợ hào phóng cho các học giả và nghệ sĩ, chẳng hạn như Lo-ren-xơ đờ Mê-đi-xi (Lorenzo de Medici) (1449-1492). Vào những năm 1930, tại Phi-ren-xê, phong trào Văn hoá Phục hưng bắt đầu. Phục hưng (Renaissance) có nghĩa là “hồi sinh”. Đó là “hồi sinh” nền văn hoá xán lạn của các quốc gia cổ đại Hy Lạp, La Mã. Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục giá trị xa xưa, các nhà văn hoá Phục hưng còn muốn phát huy những giá trị của văn hoá nhân loại đã bị Giáo hội Thiên Chúa giáo và xã hội phong kiến vùi lấp đi.

3. Mối quan tâm chính của các nhà văn hoá thời Phục hưng là gì?


Câu 5:

Dựa vào đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi:

Đoạn văn: Sự xuất hiện, phát triển của các thành thị ở khắp châu Âu và thành quả của các cuộc phát kiến địa lí đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa phát triển. Vào thế kỉ XIV, các thị quốc tự do ở vùng phía Bắc của I-ta-li-a như Phi-ren-xê (Florence), Vơ-ni-dơ (Venice), Giê-noa (Genoa), Mi-la-nô (Milano),... xuất hiện ngày càng nhiều và trở nên giàu có. Sự giàu có do thương mại mang lại đã tạo điều kiện để các thương nhân có nhiều thời gian để suy tư, tìm hiểu, sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật. Họ sẵn sàng trở thành những nhà bảo trợ hào phóng cho các học giả và nghệ sĩ, chẳng hạn như Lo-ren-xơ đờ Mê-đi-xi (Lorenzo de Medici) (1449-1492). Vào những năm 1930, tại Phi-ren-xê, phong trào Văn hoá Phục hưng bắt đầu. Phục hưng (Renaissance) có nghĩa là “hồi sinh”. Đó là “hồi sinh” nền văn hoá xán lạn của các quốc gia cổ đại Hy Lạp, La Mã. Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục giá trị xa xưa, các nhà văn hoá Phục hưng còn muốn phát huy những giá trị của văn hoá nhân loại đã bị Giáo hội Thiên Chúa giáo và xã hội phong kiến vùi lấp đi.

4. Hãy xác định 3 từ quan trọng nhất của đoạn văn. Giải thích lí do em chọn 3 từ đó.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận