Giải VTH Giáo dục công dân 6 KNTT Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em có đáp án

  • 248 lượt xem

  • 7 câu hỏi


Câu 1:

Các hành vi sau vi phạm quyền cơ bản nào của trẻ em? Vì sao?

A. ngăn cản không cho trẻ em đến cơ sở y tế khám chữa bệnh khi trẻ ốm

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

B. Lợi dụng trẻ em vận chuyển ma túy 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

C. trẻ em nghỉ bắt trẻ em nghỉ học để làm việc kiếm tiền 

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

D. cấm không cho trẻ em tham dự cuộc thi văn nghệ ở trường

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận