Giải VTH Giáo dục công dân 6 KNTT Bài 6: Tự nhận thức bản thân có đáp án

  • 275 lượt xem

  • 6 câu hỏi


Câu 5:

Những tình huống nào dưới đây cho thấy các bạn chưa biết tự nhận thức bản thân?

a) Minh muốn được hát trước lớp nhưng lại sợ bị các bạn chê là hát không hay nên Minh chưa dám thực hiện mong muốn của mình.

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

b) Sau mỗi lần cô giáo trả bài kiểm tra, Quang thường dành thời gian để so sánh đối chiếu với bài của các bạn được điểm cao để tìm ra những điểm chưa đúng chưa hay và nhiều các bạn giải thích những điều mà qua chưa hiểu.

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

c) Mỗi khi nhận được lời nhận xét của các bạn trong lớp về những điều cần phải cố gắng Loan thường tỏ ra khó chịu và không quan tâm tới những điều các bạn góp ý.

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận