Trắc nghiệm Ai Cập cổ đại có đáp án

  • 398 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Ai Cập cổ đại có vị trị địa lí ở đâu?

Xem đáp án

Ai Cập cổ đại nằm ở phía đông bắc châu Phi, là vùng đất dài nằm dọc hai bên bờ sông Nin.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tìm từ sai trong câu sau: “Người Ai Cập không tin vào thần linh và sự bất tử của con người. Họ ướp xác để đợi linh hồn tái sinh và xây dựng kim tự tháp để cất giữ xác ướp.”

Xem đáp án

Người Ai Cập không chỉ tin vào thần linh và sự bất tử của con người. Họ ướp xác để đợi linh hồn tái sinh và xây dựng kim tự tháp để cất giữ xác ướp.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Cơ sở nào để người Ai Cập xây dựng kim tự tháp?

Xem đáp án

Người Ai Cập rất giỏi về hình học do phải đo đạc lại ruộng mỗi lần nước lũ lên. Những hiểu biết này chính là cơ sở để họ xây dựng Kim tự tháp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Thung lũng của các vị vua nằm ở đâu?

Xem đáp án

Thung lũng các vị Vua nằm ở phía Nam Ai Cập

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Nhờ làm giấy sớm, đã giúp gì cho người Ai Cập?

Xem đáp án

Nhờ làm giấy từ cây pa-pi-rút, người Ai Cập đã lưu trữ được lượng lớn thông tin.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận