Trắc nghiệm Ấn Độ cổ đại có đáp án

  • 189 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ là

Xem đáp án

Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của Ấn Độ là sông Ấn và sông Hằng.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tên gọi Ấn Độ bắt nguồn từ

Xem đáp án

Tên gọi Ấn Độ bắt nguồn từ tên một con sông.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đâu không phải là tên gọi của sông Ấn?

Xem đáp án

Sông Ấn dài gần 3000km, theo tiếng Phạn là Sin-đu , về sau người Ba Tư đọc là Hin-đu. Nên đáp án không đúng ở đây là Xan-đu.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Lưu vực sông Ấn có đặc điểm như thế nào?

Xem đáp án

Lưu vực sông Ấn do chịu tác động của sa mạc nên rất hiếm mưa, khí hậu khô nóng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Lưu vực sông Hằng có đặc điểm như thế nào?

Xem đáp án

Ở lưu vực sông Hằng, do tác động của gió mùa nên lượng mưa nhiều, cây cối tươi tốt.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận