Trắc nghiệm Bài 1. Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh có đáp án

  • 73 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

GIMP là phần mềm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

GIMP là phần mềm xử lí ảnh.


Câu 2:

Để tạo tệp ảnh mới ta chọn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để tạo tệp ảnh mới ta chọn: File/ New


Câu 3:

Một ảnh mới được tạo với các thông số như sau:

Kích

thước của ảnh là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kích thước ảnh: chiều rộng 324, chiều cao 432


Câu 4:

Một ảnh mới được tạo với các thông số như sau:

Đô

̣ phân giải của ảnh là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ phân giải của ảnh là 300 pixel/in


Câu 5:

Để tạo văn bản trong phần mềm GIMP ta chọn:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để tạo văn bản trong phần mềm GIMP ta chọn: Công cụ Text A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận