Trắc nghiệm Bài 10. Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968 - 1009) có đáp án

  • 1285 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sau khi lên ngôi vua, Đinh Bộ Lĩnh đã chọn địa điểm nào làm kinh đô?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình) - SGK Lịch sử 7 - trang 48


Câu 2:

Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là

D. Đại Cồ Việt.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình) - SGK Lịch sử 7 - trang 48


Câu 3:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?

“Vua nào thuở bé chăn trâu

Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành

Sứ quân dẹp loạn phân tranh

Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền?”

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đinh Bộ Lĩnh gắn liền với sự tích tập trận cờ lau, nổi bật với chiến công dẹp loạn 12 sứ quân và xây dựng chính quyền thống nhất, đặt tên nước là Đại Cồ Việt.


Câu 4:

Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?

“Ai người khởi dựng Tiền Lê

Giữa trong thế sự trăm bề khó khăn?”

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vị vua sáng lập ra triều Tiền Lê là Lê Hoàn.


Câu 5:

Để thuận tiện cho lưu thông hàng hoá, thúc đẩy buôn bán trong nước, thời Đinh cho đúc

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Để thuận tiện cho lưu thông hàng hoá, thúc đẩy buôn bán trong nước, thời Đinh cho đúc tiền đồng (SGK Lịch sử 7 - trang 48).


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trang Nguyễn

trả lời sai câu 1

Bình luận


Bình luận

like
19:52 - 09/02/2023

Đáp án là C
A là sai

Đậu Thị Tường Vy
15:16 - 17/05/2023

Đúng r mà bạn