Bài 10: Hy Lạp cổ đại

  • 227 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tại sao Hy Lạp có các cảng biển?

Xem đáp án

Hy Lạp có lợi thế là đường bờ biển dài, có hàng nghìn bờ biển thuận tiện cho giao thương, buôn bán, bờ biển phía đông nhiều vũng vịnh kín gió, tạo nên các cảng tự nhiên.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Quyền lực cao nhất trong nhà nước Hy Lạp thuộc về ai?

Xem đáp án

Quyền lực cao nhất thuộc về Đại hội nhân dân, gồm tất cả các nam công dân từ 18 tuổi trở lên.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Điểm hạn chế của thành bang A-ten là gì?

Xem đáp án

Điểm hạn chế của thành bang A-ten là số dân được hưởng quyền công dân chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong tổng số dân cư ở A-ten.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Thể chế chính trị của các quốc gia cổ đại ở Hy Lạp, tiêu biểu là

Xem đáp án

Hy Lạp cổ đại bao gồm nhiều thành bang, tiêu biểu nhất là nhà nước dân chủ ở A-ten.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cơ quan nào không nằm trong tổ chức bộ máy của thành bang A-ten?

Xem đáp án

Trong các đáp án trên, chỉ có Quốc sử viện là cơ quan viết sử của tổ chức bộ máy nhà nước trong chế độ phong kiến.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận