Trắc nghiệm Bài 11. Kĩ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn có đáp án

  • 76 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quy trình chăn nuôi gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Quy trình chăn nuôi gồm 3 bước:

+ Bước 1: Chuẩn bị chuồng trại

+ Bước 2: Chọn giống và con giống

+ Bước 3: Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh


Câu 2:

Bước 1 của quy trình chăn nuôi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình chăn nuôi gồm 3 bước:

+ Bước 1: Chuẩn bị chuồng trại

+ Bước 2: Chọn giống và con giống

+ Bước 3: Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh


Câu 3:

Bước 2 của quy trình chăn nuôi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình chăn nuôi gồm 3 bước:

+ Bước 1: Chuẩn bị chuồng trại

+ Bước 2: Chọn giống và con giống

+ Bước 3: Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh


Câu 4:

Bước 3 của quy trình chăn nuôi là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Quy trình chăn nuôi gồm 3 bước:

+ Bước 1: Chuẩn bị chuồng trại

+ Bước 2: Chọn giống và con giống

+ Bước 3: Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh


Câu 5:

Yêu cầu của nền chuồng:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Chuồng nuôi là nơi để gà nghỉ ngơi, tránh nắng mưa, nền chuồng phải đảm bảo khô ráo, thoáng mát, dễ dọn vệ sinh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận