Trắc nghiệm Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em có đáp án

  • 1500 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ là nội dung khái niện

Xem đáp án

Quyền lợi cơ bản của trẻ em là những lợi ích cơ bản mà trẻ em được hưởng và được Nhà nước bảo vệ.

Chọn đáp án A


Câu 2:

Những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại thuộc nhóm quyền

Xem đáp án

Nhóm quyền sống còn của trẻ em là những quyền được sống và đáp ứng các nhu cầu cơ bản để tồn tại như chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng,…

Chọn đáp án C


Câu 3:

Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm mấy nhóm cơ bản?

Xem đáp án

Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về quyền trẻ em và căn cứ Luật Trẻ em năm 2016. Theo đó, quyền cơ bản của trẻ em được chia làm bốn nhóm cơ bản.

Chọn đáp án B


Câu 4:

Những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại thuộc nhóm quyền

Xem đáp án

Nhóm quyền bảo vệ của trẻ em là những quyền nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức phân biệt đối xử, bị bỏ rơi, bị bóc lột, xâm hại.

Chọn đáp án D


Câu 5:

Quyền nào dưới đây thuộc nhóm quyền sống còn của trẻ em?

Xem đáp án

Nhóm quyền được sống còn của trẻ em gồm: Quyền được khai sinh, quyền nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe…

Chọn đáp án D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

2 năm trước

Bao Thy Chung

Xuất sắc

Bình luận


Bình luận

Thanh Hải
21:17 - 22/04/2024

Câu 16 hình như có vấn đề, C với A đều đúng mà!!

Thanh Hải
21:30 - 22/04/2024

Câu 20?