Trắc nghiệm Bài 11: Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền có đáp án

  • 58 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đạo đức là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà con người phải tự giác thực hiện phù hợp với lợi ích cộng đồng, xã hội.


Câu 2:

Hành vi nào xấu khi giao tiếp trên mạng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đưa thông tin sai lệch lên mạng, gửi thư rác, tin rác, vi phạm bản quyền khi sử dụng dữ liệu đều là các hành vi xấu giao tiếp trên mạng.


Câu 3:

Đưa thông tin không phù hợp lên mạng có thể bị coi là vi phạm gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đưa thông tin không phù hợp lên mạng có thể bị coi là vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật tùy theo nội dung và mức độ.


Câu 4:

Công bố thông tin cá nhân hay tổ chức mà không được phép là loại hành vi vi phạm gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công bố thông tin cá nhân hay tổ chức mà không được phép là loại hành vi vi phạm pháp luật.


Câu 5:

Vấn đề tiêu cực có thể nảy sinh khi tham gia hoạt động nào trên mạng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

3 hoạt động trên đều là vấn đề tiêu cực có thể nảy sinh khi tham gia các hoạt động trên mạng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận