Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

  • 236 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vì sao khu vực Đông Nam Á có vị trí địa lí quan trọng?

Xem đáp án

Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á có vị trí địa lí rất quan trọng vì nằm trên con đường biển nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Khu vực Đông Nam Á được coi là?

Xem đáp án

Khu vực Đông Nam Á được coi là ngã tư đường của thế giới.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào?

Xem đáp án

Đông Nam Á là quê hương của cây lúa nước, hình ảnh bó lúa còn là biểu tượng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đông Nam Á nằm tiếp giáp với những đại dương nào?

Xem đáp án

Đông Nam Á là khu vực khá rộng nằm ở phía đông nam của châu Á, tiếp giáp với hai đại dương là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Đông Nam Á thuộc vùng khí hậu nào?

Xem đáp án

Đông Nam Á với địa hình đa dạng, cùng với khí hậu nhiệt đới gió mùa kèm theo mưa thuận lợi cho phát triển cây lúa nước.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận