Trắc nghiệm Bài 12: Phần mềm thiết kế đồ họa có đáp án

  • 74 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quá trình thiết kế các thông điệp truyền thông bằng hình ảnh; giải quyết vấn đề thông qua sự kết hợp hình ảnh, kiểu chữ với ý tưởng để truyền tải thông tin đến người xem gọi là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quá trình thiết kế các thông điệp truyền thông bằng hình ảnh; giải quyết vấn đề thông qua sự kết hợp hình ảnh, kiểu chữ với ý tưởng để truyền tải thông tin đến người xem gọi là thiết kế đồ họa.


Câu 2:

Có mấy loại đồ họa cơ bản?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có 2 loại đồ họa cơ bản: Điểm ảnh, vectơ.


Câu 3:

Trong đồ họa điểm ảnh, hình ảnh được tạo thành từ các:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong đồ họa điểm ảnh, hình ảnh được tạo thành từ các điểm ảnh, mỗi điểm ảnh có màu riêng.


Câu 4:

Trong đồ họa vectơ, hình ảnh được xác định theo:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong đồ họa vectơ, hình ảnh được xác định theo đường nét, mỗi một đường có điểm đầu và điểm cuối.


Câu 5:

Phần mềm nào không là phần mềm đồ họa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Word là phần mềm soạn thảo văn bản.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận