Trắc nghiệm Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em có đáp án

  • 1162 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm của

Xem đáp án

Thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, gia đình, nhà trường và xã hội.

Chọn đáp án A


Câu 2:

Trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em là

Xem đáp án

Trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em là: tích cực thực hiện các quyền trẻ em để phát triển bản thân, ủng hộ những hành vi thực hiện đúng quyền trẻ em, phê phán những hành vi vi phạm quyền trẻ em…

Chọn đáp án D


Câu 3:

Khi thực hiện quyền trẻ em mỗi gia đình cần phải có trách nhiệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Khi thực hiện quyền trẻ em mỗi gia đình cần phải có trách nhiệm như: Tiến hành khai sinh cho trẻ, chăm sóc, giáo dục trẻ, tạo điều kiện, cho trẻ học tập..

Chọn đáp án D


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em?

Xem đáp án

Nội dung thể hiện trách nhiệm của học sinh chúng ta khi thực hiện quyền trẻ em là: tích cực thực hiện các quyền trẻ em để phát triển bản thân, …

Chọn đáp án A


Câu 5:

Trách nhiệm của nhà trường khi thực hiện quyền trẻ em là

Xem đáp án

Trách nhiệm của nhà trường khi thực hiện quyền trẻ em là: quản lí, chăm sóc sức khỏe của trẻ, giáo dục trẻ em, đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh…

Chọn đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linh Thùy Đỗ
20:29 - 22/04/2022

Câu 17 đáp án A sai đáp án D mới đúng ạ