Trắc nghiệm Bài 13: Bổ sung các đối tượng đồ họa có đáp án

  • 76 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

W, H là viết tắt của thuộc tính nào của hình chữ nhật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

W, H là viết tắt của thuộc tính chiều rộng, dài của hình chữ nhật.


Câu 2:

Thuộc tính Spoke ratio có ở hình nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thuộc tính Spoke ratio chỉ có ở hình sao.

Thuộc tính Spoke ratio có ở hình nào? A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật. C. Hình elip. D. Hình sao. (ảnh 1)


Câu 3:

Đâu không là thuộc tính của hình sao trong Inkscape?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Start, End là thuộc tính của hình tròn, elip.


Câu 4:

Để chỉnh thông số của gradient, em cần chọn biểu tượng nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nháy vào biểu tượng cây bút để thay đổi thông số của gradient.


Câu 5:

Để tuỳ chỉnh màu tô và màu vẽ trong Inkscape, ta sử dụng hộp thoại?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để tuỳ chỉnh màu tô và màu vẽ trong Inkscape, ta sử dụng hộp thoại Fill and Stroke.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận