Trắc nghiệm Bài 14: Làm việc với đối tượng đường và văn bản có đáp án

  • 48 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cần ít nhất bao nhiêu điểm để xác định một đường thẳng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cần ít nhất 2 điểm để xác định một đường thẳng.


Câu 2:

Có mấy bước vẽ đối tượng đường?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Có 4 bước vẽ đối tượng đường.

Bước 1: Chọn công cụ Pen Có mấy bước vẽ đối tượng đường? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. (ảnh 1)  trên hộp công cụ.

Bước 2: Chọn kiểu Có mấy bước vẽ đối tượng đường? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. (ảnh 2)  trên thanh điều khiển thuộc tính để tạo đường cong.

Bước 3: Nháy chuột để đặt các điểm neo trên hình vẽ.

Bước 4: Kết thúc bằng cách nhấn phím Enter hoặc nháy đúp chuột tại vị trí neo cuối cùng.


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình khối là đối tượng được định nghĩa sẵn trong Inkscape và xác đinh bởi các tính chất toán học chặt chẽ.

Khi điều chình hình khối ta thu được hình mới với đặc trưng không thay đổi.

Có thể điều chỉnh các đối tượng tự do dạng đường thành các hình dạng khác so với ban đầu.


Câu 4:

Chọn từ còn thiếu trong câu sau: Khi nối các đoạn thẳng hoặc đoạn cong với nhau ta thu được đường cong … hơn.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khi nối các đoạn thẳng hoặc đoạn cong với nhau ta thu được đường cong phức tạp hơn.


Câu 5:

Điểm nối giữa các đoạn có mấy loại điểm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Điểm nối giữa các đoạn có thể là 2 loại điểm: neo trơn, neo góc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận