Trắc nghiệm Bài 16: Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình có đáp án

  • 48 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng về lỗi cú pháp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lỗi cú pháp là lỗi câu lệnh viết không theo đúng quy định của ngôn ngữ.

Ví dụ thiếu hay thừa ngoặc, tên biến sai quy cách…


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng về lỗi ngoại lệ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Lỗi ngoại lệ là lỗi xảy ra khi chương trình đang chạy, một lệnh nào đó không thể thực hiện. Lỗi này sẽ được hiển thị ngay trên màn hình.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng về lỗi ngữ nghĩa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

lỗi ngữ nghĩa là lỗi mặc dù các câu lệnh viết đúng quy định của ngôn ngữ nhưng sai trong thao tác xử lí nào đó.

Ví dụ nhầm dấu, nhầm tên biến…


Câu 4:

Công cụ Debug dùng để:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ngôn ngữ lập trình Python cung cấp công cụ Debug để gỡ lỗi .


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Truy vết để tìm lỗi là một quá trình khá khó khăn và phức tạp, đôi khi mất khá nhiều thời gian.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận