Trắc nghiệm Bài 16: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python có đáp án

  • 72 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Ai đã phát triển Ngôn ngữ lập trình Python?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ngôn ngữ Python được thiết kế bởi một lập trình viên người Hà Lan Guido van Rossum.


Câu 2:

Ngôn ngữ Python được ra mắt lần đầu vào năm nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ngôn ngữ Python được phát triển bởi Guido van Rossum và ra mắt lần đầu vào năm 1991.


Câu 3:

Ngôn ngữ nào gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ngôn ngữ lập trình bậc cao có các câu lệnh được viết gần với ngôn ngữ tự nhiên giúp cho việc đọc, hiểu chương trình dễ dàng hơn.


Câu 4:

Ngôn ngữ nào sau đây không phải ngôn ngữ bậc cao?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Assembly là hợp ngữ.


Câu 5:

Phần mở rộng nào sau đây là đúng của tệp Python?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

'.py' là phần mở rộng chính xác của tệp Python. Các chương trình Python có thể được viết bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Để lưu các chương trình này, chúng ta cần lưu trong các tệp có phần mở rộng tệp là '.py'.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận