Trắc nghiệm Bài 17: Biến và lệnh gán có đáp án

  • 78 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây là từ khoá?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Từ khoá là các từ đặc biệt tham gia vào cấu trúc của ngôn ngữ lập trình như if, else, none, True, and, def,…


Câu 2:

Đâu là quy tắc đúng khi đặt tên biến cho Python?

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Tên biến chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh, các chữ số từ 0 đến 9 và kí tự gạch dưới “_”, không bắt đầu bằng chữ số.


Câu 3:

Từ khoá của một ngôn ngữ lâp trình là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Từ khoá là các từ đặc biệt tham gia vào cấu trúc của ngôn ngữ lập trình. Không được phép đặt tên biến hay các định danh trùng với từ khoá


Câu 4:

Trong ngôn ngữ lập trình Python, từ khoá và tên:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Người lập trình phải tuân theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ Python, và không được phép đặt tên biến hay các định danh trùng với từ khoá


Câu 5:

Trong ngôn ngữ Python, tên nào sau đây đặt sai theo quy tắc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tên biến không được bắt đầu bằng chữ số


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận