Trắc nghiệm Bài 2: Điện toán đám mây và internet vạn vật có đáp án

  • 73 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mạng LAN là mạng kết nối dùng trong phạm vi:

Xem đáp án

Mạng LAN là mạng kết nối dùng trong phạm vi: Nhỏ.


Câu 2:

Mạng LAN là viết tắt của cụm từ nào?

Xem đáp án

Mạng LAN là viết tắt của cụm từ Local Area Network


Câu 3:

Máy tính kết nối với nhau để:

Xem đáp án

Máy tính kết nối với nhau để: Chia sẻ các thiết bị và trao đổi dữ liệu.


Câu 4:

Trường hợp nào không thích hợp để sử dụng mạng LAN?

Xem đáp án

Mạng LAN là mạng máy tính nội bộ thích hợp với quy mô nhỏ.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không chính xác?

Xem đáp án

Mạng không dây và mạng có dây đều có tốc độ và đường truyền như nhau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận