Trắc nghiệm Bài 2. Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học có đáp án

  • 74 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về máy tính ?

Xem đáp án

Các máy tính có thể kết nối lại với nhau bằng các thiết bị mạng tạo thành mạng internet.


Câu 2:

Đơn vị lưu trữ dữ liệu nhỏ nhất là:

Xem đáp án

Bit là đơn vị lưu trữ dữ liệu nhỏ nhất trong máy tính.


Câu 3:

Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào?

Xem đáp án

Nền văn minh thông tin gắn liền với máy tính điện tử.


Câu 4:

Những ưu việt của máy tính điện tử là gì?

Xem đáp án

- Máy tính làm việc theo chương trình, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần, có khả năng làm việc tự động và chính xác, lưu trữ một lượng lớn thông tin.

- Các máy tính có thể liên kết với nhau thành một mạng và các mạng máy tính tạo ra khả năng thu thập và xử lí thông tin rất tốt.

- Các máy chủ cung cấp dịch vụ có thể làm việc liên tục 24 giờ trong một ngày và nhiều ngày liên tiếp.


Câu 5:

Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

Xem đáp án

Các công việc con người có thể làm tốt hơn máy tính là khi phân tích tâm lí một con người, chuẩn đoán bệnh, dịch một tài liệu. Vì vậy máy tính thực thi công việc tốt hơn con người là khi thực hiện một phép toán phức tạp.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận