Trắc nghiệm Bài 2: Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội có đáp án

  • 87 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn nhóm từ thích hợp điền vào đoạn sau: Ngành tin học gắn liền với…… và ……máy tính điện tử.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ngành tin học gắn liền với sự phát triển và sử dụng máy tính điện tử để nghiên cứu cấu trúc, tính chất, phương pháp thu thập, lưu trữ, tìm kiếm, biến đổi, truyền thông tin.


Câu 2:

Loại công cụ nào gắn liền với nền văn minh thông tin?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhắc đến máy tính điện tử là người ta nghĩ ngay tới những khả năng tuyệt vời của nó mang lại cho con người như lưu trữ và xử lí thông tin một cách nhanh gọn, chính xác... Vì vậy nền văn minh thông tin luôn gắn liền với máy tính điện tử.


Câu 3:

Trong những tình huống nào sau đây, máy tính thực thi công việc tốt hơn con người?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các công việc con người có thể làm tốt hơn máy tính là khi phân tích tâm lí một con người, chuẩn đoán bệnh, dịch một tài liệu. Vì vậy máy tính thực thi công việc tốt hơn con người là khi thực hiện một phép toán phức tạp.


Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây về khả năng của máy tính là phù hợp nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khả năng của máy tính là:

+ Giải trí như nghe nhạc, chơi game, xem phim…

+ Công cụ xử lí thông tin: nhập xuất, lưu trữ, tìm kiếm thông tin…

+ Lập trình và soạn thảo văn bản.


Câu 5:

Đặc thù của ngành tin học là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi một ngành khoa học đều có một số đặc thù riêng. Trong đó, đặc thù của ngành tin học là quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận