Trắc nghiệm Bài 27. Địa lí ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông có đáp án

  • 915 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Yếu tố nào sau đây quy định sự có mặt và vai trò của một số loại hình vận tải?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến việc lựa chọn loại hình vận tải và thiết kế công trình giao thông vận tải.

- Vị trí địa lí: quy định sự có mặt, vai trò của một số loại hình giao thông vận tải. Ví dụ: Vùng hoang mạc: Lạc đà, trực thăng; Vùng băng giá xe trượt tuyết do chó và tuần lộc kéo.

- Địa hình ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải. Ví dụ: Địa hình đồi núi phải đầu tư nhiều để xây dựng các công trình: Chống lở đất, làm đường vòng, đường hầm...


Câu 2:

Khu vực nào sau đây tập trung nhiều cảng biển của thế giới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khu vực tập trung nhiều cảng biển của thế giới nằm ở ven bờ Đại Tây Dương với nhiều hải cảng lớn bậc nhất thế giới.


Câu 3:

 Nhận định nào sau đây thể hiện ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn đến giao thông vận tải, đó là việc quyết định sự có mặt, vai trò của các loại hình giao thông vận tải; Ảnh hưởng đến công tác thiết kế, hoạt động và khai thác các công trình giao thông vận tải.


Câu 4:

Vai trò nào sau đây không phải của ngành giao thông vận tải?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vai trò của ngành giao thông vận tải là đảm bảo cho các quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường; đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân và tạo nên mối giao lưu kinh tế giữa các nước, các vùng trên thế giới.


Câu 5:

Gần 1/2 số sân bay quốc tế nằm ở quốc gia/khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Gần 1/2 số sân bay quốc tế nằm ở Hoa Kì và Tây Âu. Đây là nơi tập trung nhiều cường quốc kinh tế thế giới với sự phát triển rất mạnh của ngành dịch vụ (du lịch, ngân hàng,…).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Anh Thư Đào Lê
13:24 - 27/04/2024

câu14