Trắc nghiệm Bài 3: Siêng năng, kiên trì có đáp án

  • 943 lượt thi

  • 46 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

 Đức tính con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn là khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Siêng năng là đức tính con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn.

Chọn đáp án C


Câu 2:

 Biểu hiện của sự kiên trì là

Xem đáp án

Biểu hiện của sự kiên trì là quyết tâm làm đến cùng dù khó khăn, gian khổ.

Chọn đáp án C


Câu 3:

 Trái với siêng năng, kiên trì là

Xem đáp án

Trái với siêng năng, kiên trì là lười biếng, chóng chán, cẩu thả, hời hợt...

Chọn đáp án D


Câu 4:

 Quyết tâm làm đến cùng dù khó khăn, gian khổ là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Kiên trì là quyết tâm làm đến cùng dù khó khăn, gian khổ.

Chọn đáp án A


Câu 5:

 Ý nghĩa của đức tính siêng năng, kiên trì là giúp con người

Xem đáp án

Ý nghĩa của đức tính siêng năng, kiên trì là giúp con người thành công trong công việc và cuộc sống.

Chọn đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

9 tháng trước

Công Lê

Rất tốt nhưng có một số câu thì đáp án sai

Bình luận


Bình luận

Nhi Yến
08:31 - 08/11/2023

câu 17 : D