Trắc nghiệm Bài 3: Số hóa văn bản có đáp án

  • 68 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về bảng mã ASCII?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

ASCII là viết tắt của cụm từ American Standard Code for Information Interchange, có nghĩa là chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ. Đây là bộ mã hóa ký tự cho bảng chữ cái La Tinh và được dùng để hiển thị văn bản trong máy tính.


Câu 2:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về bảng mã UNICODE?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bảng mã UNICODE là bảng mã được thiết kế với mục đích thống nhất mã kí tự để máy tính có thể “viết chữ” của rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.


Câu 3:

Bộ mã ASCII dùng bao nhiêu bit để mã hoá các kí tự:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hiện nay, người ta mở rộng bảng mã ASCII bằng cách sử dụng mã nhị phân dài 8 bit.


Câu 4:

Trong bảng mã ASCII 1 kí tự được mã hóa bằng bao nhiêu bit?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mã ASCII của một kí tự là dãy 7 bit.


Câu 5:

Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bộ mã UNICODE có thể mã hoá được 65536 kí tự khkác nhau, cho phép thể hiện trong máy tính văn bản của hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận