Trắc nghiệm Bài 3: Tách ảnh và thiết kế đồ họa với kênh alpha có đáp án

  • 55 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sử dụng công cụ nào để biết một bức ảnh có nền trong suốt hay không?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Sử dụng công cụ Eraser để tẩy một số chỗ trên ảnh sẽ phát hiện ảnh có nền trong suốt hay không.


Câu 2:

Công cụ phổ biến nhất dùng để tách ảnh là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Công

cụ phổ biến nhất dùng để tách ảnh là Free Select

Câu 3:

Kênh alpha là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

GIMP lưu trữ ba kênh màu R, B, G và có thể được thêm kênh lưu độ trong suốt của tất cả các điểm ảnh gọi là kênh alpha.


Câu 4:

Để thêm kênh alpha vào lớp ảnh ta thực hiện:

Bước 2: Thêm kênh anpha vào lớp ảnh bằng cách thực hiện Add Alpha Chanel từ bảng chọn Layer\Transparency.

Bước 2: Thêm kênh anpha vào lớp ảnh bằng cách thực hiện chọn Layer\Transparency

Bước 2: Chọn lớp ảnh cần xử lí.

Bước 2: Xóa lớp ảnh nền.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để thêm kênh alpha vào lớp ảnh ta thực hiện:

Bước 1: Chọn lớp ảnh cần xử lí.

Bước 2: Thêm kênh anpha vào lớp ảnh bằng cách thực hiện Add Alpha Chanel từ bảng chọn Layer\Transparency.


Câu 5:

Để chọn đối tượng cần tách ra khỏi nền ảnh sau khi đã thêm kênh anpha vào lớp ảnh ta thực hiện:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để chọn đối tượng cần tách ra khỏi nền ảnh sau khi đã thêm kênh alpha vào lớp ảnh ta thực hiện: Nháy chuột chọn công cụ Free Select, rồi bắt đầu từ một điểm bất kì trên đối tượng, lần lượt nháy chuột vào xung quanh đối tượng cần tách. Điểm chọn cuối cùng được xác định bằng cách nháy chuột trùng với điểm xuất phát để tạo thành vùng chọn bao quanh đối tượng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận