Trắc nghiệm Bài 33: Nghề thiết kế đồ họa máy tính có đáp án

  • 52 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công việc nào có liên quan trực tiếp đến nghề thiết kế đồ họa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Công việc chính của kiến trúc sư là thiết kế bản vẽ. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực thiết kế sẽ có đặc thù và yêu cầu riêng.


Câu 2:

Các hình ảnh đồ họa không gồm thành phần nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ứng dụng đồ họa không là thành phần của hình ảnh đồ họa.


Câu 3:

Lợi ích của thiết kế đồ họa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

3 ý A, B, C đều là lợi ích của thiết kế đồ họa.


Câu 4:

Ngành thiết kế đồ họa cần có kĩ năng gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cả 3 kỹ năng trên đều cần thiết đối với ngành thiết kế đồ họa.


Câu 5:

Yếu tố nào sau đây cần thiết nhất với nghề thiết kế đồ họa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khả năng cảm thụ cái đẹp và óc sáng tạo cần thiết và quan trọng với nghề thiết kế đồ họa.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận