Trắc nghiệm Bài 4: Số hóa hình ảnh và số hóa âm thanh có đáp án

  • 69 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Pixel là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Pixel là phần tử nhỏ nhất của mỗi bức hình. Mỗi pixel là một ô vuông chỉ chứa đúng 1 màu duy nhất.


Câu 2:

Một bức ảnh có thông tin kích thước “Dimensions: 1600 ×1200”, vậy bức ảnh có số điểm ảnh là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số điểm ảnh là tích của chiều ngang và chiều cao: 1600 × 1200 =1 920 000


Câu 3:

Độ phân giải điểm ảnh thể hiện bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ phân giải điểm ảnh thể hiện bằng cặp hai số điểm ảnh theo chiều ngang và chiều dọc.


Câu 4:

Một bức ảnh khi phóng to quá mức so với kích ban đầu bị “vỡ” ảnh là do:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số điểm ảnh thấp thì ảnh khi phóng to quá mức so với kích ban đầu bị “vỡ” ảnh.


Câu 5:

Hệ màu RGB có số lượng màu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Với mỗi bộ 3 số R,G,B nguyên trong khoảng [0, 255] sẽ cho ra một màu khác nhau. Do có 256 cách chọn R, 256 cách chọn màu G, 256 cách chọn B => tổng số màu có thể tạo ra bằng hệ màu RGB là: 28 × 28 × 28 = 16 777 216


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận