Trắc nghiệm Bài 4: Tin học trong phát triển kinh tế- xã hội có đáp án

  • 64 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

E-Govermment là:

Xem đáp án

E-Govermment là viết tắt của Electronic government là việc sử dụng Internet và mạng toàn cầu (world-wide-web) để cung cấp thông tin và các dịch vụ của chính phủ tới công dân.


Câu 2:

E-Banking là:

Xem đáp án

Thuật ngữ Ngân hàng điện tử (hay e-Banking) xuất hiện ở Việt Nam hơn một thập kỷ qua. Nhắc tới ngân hàng điện tử là nhắc tới một loại hình dịch vụ tạo điều kiện cho khách hàng kiểm tra thông tin hoặc giao dịch bằng hình thức online thông qua tài khoản ngân hàng.


Câu 3:

Doanh nghiệp số là:

Xem đáp án

Doanh nghiệp số là: Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh.


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về chuyển đổi số?

Xem đáp án

Là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế -xã hội.


Câu 5:

Y tế số là:

Xem đáp án

Y tế số là ứng dụng công nghệ thông tin để quản lí bệnh viện, bệnh nhân và quá trình điều trị với hồ sơ sức khoẻ, bệnh án hồ sơ.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận